Studerendes arbejde

På denne side publiseres studerendes arbejde. To svenske studerende var i Norge og tre danske studerende i Finland.


Ottilia Hammarlund och Christina Karlsson, Södertörns högskola:

De talar om det svenska tillståndet

Journaliststudenterna Ottilia Hammarlund och Christina Karlsson åkte till Norge för att ta reda på hur de norska medierna och norska politiker förhåller sig till Sveriges flyktings- och immigrationspolitik.

hammarlundkarlsson
Ladda rapporten (pdf)