Om projektet

”I sidste uge beskrev Anders Lindberg i en leder i Aftonbladet, hvordan svenskerne ser på Danmark som helvedes forgård, mens Danmark ser svenskerne som naive og håbløst politisk korrekte. Siden er det dansk-svenske forhold kun blevet værre.”

Sådan skrev dagbladet Politiken i en artikel den 10. januar 2016. Artiklen illustrerer, at borgerne i de nordiske lande iagttager og vurderer hinandens politiske kultur, og at dele af befolkningerne har et meget kritisk syn på hvad, der foregår i nabolandene.

Projektet ”Politisk Kultur set udefra” er et 5 ECTS kursusforløb, der udbydes som en del af efterårets progammer for sidste års BA journaliststuderende på journalistuddannelser:

  • Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Danmark (koordinerende)
  • Stavanger Universitet, Norge
  • Södertörn högskola, Sverige
  • Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom), Finland

Projektet ”Politisk Kultur set udefra” har til formål at give muligheden for på et oplyst grundlag at forholde sig til den politiske kultur i de nordiske lande og samtidig forhåbentlig nedbryde fordomme om samme. Det vil projektet gøre ved at øge vidensniveauet blandt primært unge om den politiske kultur i de øvrige nordiske lande. Det sker forhåbentlig via dette website, som er målrettet gymnasieelever i de nordiske lande.

For journaliststuderende er det altid vigtigt at kunne indtage en meta-position i forhold til de temaer, man behandler journalistisk. Det er vigtigt at have øje for kontekst, diskurser og framing, men ofte sker det i et nationalt perspektiv. Projektet her giver journaliststuderende fra de nordiske lande mulighed for at få et nyt blik på egen politisk kultur ved at blive konfronteret med den politiske kultur i et af de øvrige nordiske lande og ved at deltage i et projekt, der behandler politisk kultur i alle nordiske lande.

Projektet udbydes gennem den Nordiske Samarbejdskomité for journalistuddannelser, hvor vi som integreret led i undervisningsforløb sender journaliststuderende på reportage i et nordisk land, hvor de arbejder sammen med de lokale journaliststuderende og laver journalistik om den lokale politiske kultur. Journalistik som præsenteres samlet og dermed giver mulighed for sammenligninger, refleksioner og diskussioner for nordiske gymnasielever, der er målgruppen for journalistikken. Samtidig får de deltagende journaliststuderende øget indsigt i de nordiske landes kultur og kan derfor bidrage til en oplysende dækning af nabolandene, når de om kort tid er færdiguddannede journalister.

Kontaktperson til projektet er Inger Munk fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Email: imu@dmx.dk